SEA & OCEANIA

Cải thiện sản xuất nhờ robot hợp tác UR10 - Công ty Orkla Foods Sverige, Thụy Điển

February 15, 2017