SEA & OCEANIA

Giới thiệu UR SEAO - phụ đề tiếng Việt - Ix Lee

January 31, 2017
Ông Ix Lee, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Universal Robots, giới thiệu về việc áp dụng robot hợp tác sẽ mang đến giải pháp tự động hóa với nhiều lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp.